Referencie

Referencie od našich spokojných žiakov, rodičov malých detičiek a tiež mnohých firiem, ktorých zamestnanci si výrazne zlepšili angličtinu práve vďake Jazykovej škole Leonardo.

Od rodičov detičiek

Sme veľmi, veľmi spokojní, jazykovú školu Leonardo odporúčam všetkým preto, lebo majú veľmi dobrý prístup.
Zinaida Košecká
Kurzy presne spĺňajú moje očakávania: hravou, nenásilnou formou sa deti naučia angličtinu a nemajú problém aktívne komunikovať a jazyk používať s cudzími ľuďmi zo zahraničia.
Barbora Michálková

S výučbou som veľmi spokojná, vyzdvihnutie detí z materskej škôlky je pre nás veľká pomoc!
Dada Schererová
Odporúčam jazykovú školu Leonardo, lebo na svojom synovi vidím pokroky, majú super prístup a dobré nápady.
Lenka Sitárová

Na kurzoch sa mi páči rozmanitosť výuky, dávam známku 1.
Iveta Smoreková
Dobrá cena, Julinka sa teší na hodiny, v lete aktivity aj vonku. Som veľmi spokojná.
Antonieta Gardian

Veľmi sa mi páči štýl výučby, prístup k deťom je veľmi fajn. Je veľkým plusom, že na hodine sa hovorí len po anglicky.
Renáta Šimurková

Firemné referencie

Naša firma NOVING NOVÁKY, spol s r.o. sa stále viac presadzuje na zahraničnom trhu, je teda takmer nevyhnutnosťou, aby zamestnanci ovládali anglický jazyk. V minulých rokoch už väčšina našich zamestnancov absolvovala rôzne typy výučby anglického jazyka v priestoroch našej firmy aj mimo nich, čo prinieslo určité vedomosti, no stále to “nebolo ono”.

V roku 2011 sme začali spoluprácu s Jazykovou školou Leonardo, pod vedením lektora Romana Bučeka. Ukázalo sa, že toto bola tá správna voľba.

V sezóne 2011/2012 absolvovalo 37 zamestnancov našej fimy v siedmich skupinách rôznych vedomostných úrovní (od úplných začiatočníkov, cez mierne pokročilých, až k pokročilým) výučbu angličtiny, ktorá bola v priestoroch našej firmy po 2 hodiny týždenne pre každú skupinu. Všetci účastníci urobili pokroky.

Lektor Roman Buček zvolil zaujímavú formu výučby, v ktorej nepoužíval žiadne oficiálne učebnice, ale materiály na jednotlivé hodiny si pripravoval sám a prispôsoboval ich skutočnej potrebe našej firmy. Výučba prebiehala rôznymi formami – nové slová a konverzácia ku konkrétnej téme, precvičovanie gramatiky, výučba formou hry, súťaže, čítanie jednoduchej knihy, počúvanie textu a jeho reprodukovanie, písomné testy, atď. V závere vyučovacej sezóny usporiadal pán Buček víkendový pobyt pre jednotlivé skupiny, ktorý bol zameraný hlavne na konverzáciu a formou súťaže vtiahol do aktívneho deja všetkých účastníkov.

S Jazykovou školou Leonardo budeme spolupracovať aj v budúcnosti, pretože zamestnanci chodia na hodiny angličtiny radi, napredujú a to je prínosom ako pre nich samotných, tak aj pre našu firmu.

Ing. Ľudmila Malinčíková, vedúca divízie Kvalifikácie, NOVING NOVÁKY, spol. s r.o., 6.8.2012

Naša firma má zabezpečené vzdelávanie zamestnancov vyššieho manažmentu v oblasti anglického jazyka prostredníctvom Romana Bučeka – Jazykovej školy Leonardo už druhý rok v rozsahu 5 hodín týždenne.

Lektor má profesionálny prístup, využíva vlastný formát výučby, ktorý považujeme za veľmi moderný a najmä vysoko motivačný pre jeho študentov. Uvedenou formou výučby lektor dosahuje výsledky u našich zamestnancov najmä tým, že vyučuje predovšetkým prostredníctvom konverzácie, čím sa odstraňujú bariéry z rozprávania. Individuálne prispôsobovanie sa požiadavkám a schopnostiam študentov je samozrejmosťou.

Touto cestou vyjadrujeme vysokú spokojnosť s uvedenou jazykovou školou.

Ing. Katarína Dzurková, konateľ spoločnosti Q - Zet s.r.o., 28.5.2012

Originálne kópie firemných referencii