Spôsob výučby

Rozprávať je viac ako písať

V reálnom živote ide o to, aby ste sa dorozumeli, a nie o to, aby ste každú vetu povedali perfektnou angličtinou.

Zameranie na to dôležité

Zameriavame sa na tie časti angličtiny, vďaka ktorým sa anglicky naučíte omnoho rýchlejšie a efektívnejšie.

Používame vlastné materiály

Nepoužívame žiadne učebnice a všetky materiály si tvoríme sami, preto nie sme nijako obmedzovaní.

Ide predovšetkým o vás

Ide o vaše schopnosti, nie o naše pravidlá. Celý náš systém je nastavený tak, aby vás neobmedzoval.