Všetky frázy týždňa

“That’s a piece of cake”

Má podobný význam ako v slovenčine frázy “To je hračka.” alebo “To je malina.”